Fasada je svakako ono što ćemo prvo opaziti kod neke građevine. Opažamo njen izgled, vrstu materijala i boju.

Estetska funkcija pročelja građevinskih objekata nije zanemariva, i u ponudi je danas beskrajan broj fasadnih boja i nijansi, ali posljednjih godina uzajamno s rastom cijena energenata na svjetskom tržištu i toplinske karakteristike fasada postaju sve važnije, pa su termo, odnosno, stiropor-fasade postale jako moderne među investitorima, jer se s kvalitetnom termofasadom ostvaruju znatne uštede u troškovima grijanja objekta, a ujedno se i kvaliteta življenja u takvim objektima podiže na višu razinu.

U sklopu trgovine u ponudi imamo mješaonicu boja Ceresit i Bekament. Sami možete odrediti ton boje koju želite za sve vrste boja koje imamo: unutarnje boje za zidove, vanjske boje za zidove, kao i završni sloj žbuke za fasadu.